У емисији ,,Плодови добре земље’’, представили смо нашу мисију, као и „ЗаДруга“ производе.
Усмерени смо на то да мала пољопривредна предузећа, а која су самостално тржишно неконкурентна, представимо на тржишту кроз процес удруживања.
Пољопривредници којима је самосталан излаз на тржиште прескуп и немају довољних производних капацитета кроз бренд „ЗаДруга“ добијају прилику да се представе ширем аудиторијуму.
„ЗаДруга“ је бренд социјалног предузећа Агро Ирис које кроз заједничко улагање са кооперантима ствара производ за тржиште.