Odgovorno i u fazi pakovanja proizvoda – Novitas Consult
Zadruga proizvode pakuje Novitas Consult doo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na ovaj način trudimo se da svaka faza procesa proizvodnje – od otkupa sirovina preko pakovanja i plasiranja bude odgovorna i održiva.
Novitas zapošljava 18 osoba sa invaliditetom i od svog nastanka rade na osnaživanju, edukaciji i zapošljavanju kroz programe podrške i kroz razvoj saradnje sa komercijalnim sektorom.